• slide

K náhradě škody vzniklé z důvodu opatření vlády

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

V médiích se šíří informace a zprávy o tom, zda bude či nebude možno žádat náhradu škod vzniklých v souvislosti se zákazy, nařízeními a stavy vyhlášenými vládou ČR v reakci na šíření COVID-19. Liší se názory, zda se bude moci stát z náhrad vykroutit, či nikoliv. Titulky i názory jsou různé, situace se průběžně mění.

Odškodnění za dlouhé soudní řízení

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Právo na spravedlivý proces je jedním z práv garantovaných Ústavou České republiky. Jeho součástí je kromě jiného i právo na projednání věci bez zbytečných průtahů. To znamená právo na to, aby státní orgány projednaly spor v přiměřené lhůtě a věc se „neválela“ někomu na stole dlouhé roky. Z praxe ale víme, že k průtahům nezřídka dochází. Pokud se tak stane, je možné jednak se proti pomalému postupu soudů bránit a jednak žádat i odškodnění. Právě tématu odškodnění je věnován tento text.

Mgr. Vítězslav Dohnal oceněn jako Právník roku 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že Mgr. Vítězslav Dohnal získal ocenění Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO!

Ocenění uděluje odborná porota v rámci soutěže pořádané Českou advokátní komorou a společností epravo.cz.

 

 

                     

PF 2020

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2019 a vydařený rok 2020.

Vítězslav Dohnal
Romana Prokopová
Jiří Cihlář

Michal Bernad
Filip Čierny
Jan Trachta

 

                     

Rozšířili jsme náš tým

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Naše advokátní kancelář rozšířila své řady o novou posilu, advokátního koncipienta Mgr. Jana Trachtu.
Na pobočce v Jílovém u Prahy působí jako advokátní koncipient od 1. listopadu 2019. V advokátní kanceláři se věnuje zejména právu správnímu a občanskému právu.