Náš tým

Návrh Metropolitního plánu Prahy zveřejněn

Na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy byl zveřejněn návrh nového územního plánu Prahy, tzv. Metropolitní plán. Jedná se o návrh ke společnému jednání ve smyslu § 50 stavebního zákona. Oficiální zveřejnění návrhu bude oznámeno veřejnou vyhláškou, kterou současně bude uvedená dokumentace ve smyslu § 50 odst. 3 stavebního zákona doručena. Podle informací Magistrátu hl.m. Prahy předpokládané zveřejnění uvedené veřejné vyhlášky na úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy je dne 11. 6. 2018. 

Návrh Metropolitního plánu pečlivě analyzujeme, dne 22.5. jsme se zúčastnili semináře pořádaného IPRem pro městské části hl.m. Prahy. S řadou našich stávajících klientů, včetně městských částí hl.m. Prahy, jsme již domluveni na pomoci se zpracováním a podáním připomínek.

Připomínky k návrhu Metropolitního plánu může podat každý, lhůta pro podání skončí 26. července 2018.

Návrh Metropolitního plánu je také vystaven v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, Praha 2 (Areál Emauzského kláštera),  do 27.7.2018. Každou středu a čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin je podle informací Magistrátu hl.m. Prahy na místě zajištěna přítomnost zástupce pořizovatele a projektanta.

Kompletní dokumentaci k návrhu Metropolitního plánu Prahy lze najít zde: http://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát