Novinky

Aktivní žalobní legitimace zastupitele vůči úpravě směrné části územního plánu

Krajský soud v Brně vydal poměrně překvapivý rozsudek, ve kterém potvrdil právo zastupitele na podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy - úpravy směrné části územního plánu (viz rozsudek 63A 3/2014).

Důvodem, pro nějž soud zastupitele shledal aktivně legitimovaným k podání předmětného návrhu, bylo jeho tvrzení, že úprava směrné části byla fakticky změnou dosavadního územního plánu, kterou mělo schvalovat zastupitelstvo města Brna, a zastupitel coby člen zastupitelstva tak byl postupem schválením úpravy směrné části pouze stavebním úřadem zkrácen na svém právu podílet se z pozice zastupitele na úpravách územního plánu.