Novinky

Seminář Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil

Pořádáme další seminář ve spolupráci se vzdělávací agenturou Profectum k přezkumu územních plánů ve správním soudnictví.

Seminář s názvem Jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil, se bude konat dne 18. 3. 2014 v Praze.

Program semináře je následující:

 • Úvod do správního soudnictví
 • Opatření obecné povahy – forma a obsah
 • Soudní přezkum opatření obecné povahy
 • Územní plánování a soudní přezkum územních plánů a zásad územního rozvoje
 • Algoritmus soudního přezkumu
 • Nejčastější chyby a důvody pro rušení ÚPD ze strany soudu
 • Procesní nezákonnosti, zákonnost postupu vydávání ÚPD
 • Hmotně právní nezákonnosti, obsahový soulad se zákonem
 • Zásada proporcionality
 • Posuzování vlivů ÚPD na životní prostředí (proces SEA)
 • Postavení dotčených orgánů, závaznost jejich stanovisek
 • Postavení a práva dotčených osob, námitky vs. připomínky
 • Judikatura NSS a krajských soudů
 • Změny po novele s.ř.s. (lhůty, náklady atd.)

Přihlášky na seminář na www.profectum.cz.