Novinky

Nejvyšší správní soud zrušil změny pražského územního plánu

Na základě žaloby tří vlastníků nemovitostí (které jsem měl tu čest zastupovat) a městské části Praha Suchdol (zastupoval Mgr. Luděk Šikola) zrušil Nejvyšší správní soud změny Z 1000/00 Územního plánu Hlavního města Prahy. Hlavními důvody se stala celková nepřehlednost a neurčitost schválených změn, chybějící posouzení vlivů na životní prostředí a nesoulad výsledných změn se schváleným zadáním.

V průběhu soudního jednání se rovněž ukázalo, že úředníci vědomě nepravdivě uváděli, že proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí. Nyní se čeká na písemné vyhotovení rozsudku, v němž se soud vysloví také k dalším namítaným nezákonnostem, například špatnému vypořádání námitek, rozporu s právem EU a chybějícímu stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj. Rozsudek poté bude možné nalézt na http://www.nssoud.cz, sp. zn. 9 Ao 2/2008.