Novinky

Reklamace - pokud hraje prodejce

Pokud má zboží koupené v obchodě vady, máte právo věc reklamovat. Prodejce je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů. Pokud tak neučiní, máte právo odstoupit od smlouvy i v případě, že by se jednalo o vady drobnější a snadno odstranitelné. Tuto možnost vám dává zákon o ochraně spotřebitele.

Po odstoupení od smlouvy je prodejce povinen vrátit vám kupní cenu.