Novinky

Ušetřete na soudních poplatcích, využijte elektronický platební rozkaz

Již téměř rok existuje možnost podat žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu prostřednictvím elektronického formuláře připraveného Ministerstvem spravedlnosti. Pro žalobce je jistě zajímavé, že soudní poplatek se při využití elektronického platebního rozkazu snižuje ze 4 % na 2 % požadované částky.

Formulář s pokyny pro vyplnění najdete na stránkách Ministerstva spravedlnosti. K podání je nezbytné připojit ověřený elektronický podpis.

Pro úplnost dodejme, že elektronický platební rozkaz je stejně jako platební rozkaz klasický určen pro řešení sporů o zaplacení peněžních částek. Jedná se typicky o neuhrazené faktury, nevrácené zálohy, dlužné výživné apod. Tuto formu není možné využít například pro podání sousedské žaloby, řešení rodinných sporů, žaloby na ochranu osobnosti apod.