Novinky

Staré územní plány jsou soudně přezkoumatelné

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ze závěru loňského roku dospěl k závěru, že i územní plány schválené před účinností nového stavebního zákona (před 1. 1. 2007) podléhají soudnímu přezkumu jako tzv. opatření obecné povahy.

Ústavní soud se touto otázkou zabýval v kauze plánované výstavby rychlostní komunikace R 52 na základě stížnosti podané dotčenými obcemi, vlastníky zasažených nemovitostí a občanskými iniciativami.

Rozhodnutí Ústavního soudu tak dává šanci obrátit se na nezávislý a nestranný soud i s územními plány, které byly schváleny před delším časem a nejsou za opatření obecné povahy výslovně označeny. Žaloba se podává přímo k Nejvyššímu správnímu soudu, který má na rozhodnutí zákonem určených 30 dní. Lhůta pro podání žaloby není stanovena, soudní poplatek činí 1 000,- Kč.

Podrobnější rozbor rozhodnutí Ústavního soudu z klávesnice právního zástupce stěžovatelů najdete ve Via Iuris online. Celý text rozhodnutí je k dispozici na stránkách Ústavního soudu.