Novinky

Pravidla pro vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Při nájemním bydlení je pravidlem, že nájemníci některé služby nehradí přímo poskytovateli služby (např. teplárně), ale vlastníkovi nájemního domu. Ten má smlouvu s poskytovatelem služby. Nájemníci platí měsíční zálohy a vždy jednou za rok provádí majitel vyúčtování. Na jeho základě pak nájemníci buď musí uhradit nedoplatek (pokud byli zálohy stanoveny nízko) nebo jim majitel naopak vrací přeplatek.

Ohledně vyúčtování dochází k mnoha sporům, když nájemníci bývají zaskočeni výší požadovaných nedoplatků. Často však nevědí, zda bylo vyúčtování provedeno správně a jaká se na něj vlastně vztahují pravidla. Pokud jde o vyúčtování nákladů na vytápění a ohřev vody, je obsah vyúčtování stanoven vyhláškou č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele. V § 7 tohoto právního předpisu najdete podrobný popis toho, co má správné vyúčtování obsahovat.