Novinky

Náš úspěch - část územního plánu Pardubického kraje zrušena

Ve středu 26. 8. 2009 vyhlásil Nejvyšší správní soud rozsudek, kterým zrušil část Územního plánu velkého územního celku Pardubického kraje. Konkrétně soud vyhověl návrhu žalobce na zrušení části trasy rychlostní komunikace R35 mezi městy Vysoké Mýto a Litomyšl.

NSS shledal na základě žaloby nezákonným postup, kdy návrh doznal v závěrečné fázi schvalování z hlediska žalobce podstatných změn, nebyl však vrácen do fáze konceptu a zastupitelstvo jej rovnou schválilo.

Rozhodnutí NSS mimo jiné potvrzuje možnost zrušení i územních plánů schválených před účinností nového stavebního zákona. Zajímavé je také z hlediska formulace výroku rozhodnutí, kterým se zrušuje jen část územního plánu jakožto opatření obecné povahy. Po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí zveřejníme přesnou citaci.

Žalobce zastupoval advokát Mgr. Vítězslav Dohnal. Po zrušení změn pražského územního plánu loni v říjnu jde již o druhý úspěšný návrh podaný prostřednictví AK Dohnal.