Novinky

Posílili jsme náš tým!

Od září letošního roku jsme posílili náš tým o advokátní koncipientku JUDr. Romanu Kajurovou, která má za sebou několikaletou právní praxi. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala jako podniková právnička významného strojírenského podniku, řešila tedy především záležitosti týkající se obchodního a pracovního práva, zastupovala podnik v řadě soudních sporů a zúčastnila se mnoha obchodních jednání.

Zajišťovala běžné právní záležitosti celého podniku jako je příprava smluv, jednání s odborovou organizací, koordinace jednotlivých případů a vymáhání pohledávek, ale i mimořádné události jako je například fúze, řízení valné hromady, změna základního kapitálu společnosti, prodej nemovitostí většího rozsahu nebo založení pobočky v Polsku.

JUDr. Romana Kajurová má zkušenosti rovněž s vedením školení, zejména pak z oblasti obchodního a pracovního práva. Můžeme tedy svým klientům připravit i kvalitní školení na vybrané téma.

Rozšiřujeme tak možnosti naší kanceláře poskytnout našim klientům kvalifikovanou právní pomoc právě v oblasti obchodněprávních a pracovněprávních sporů, kde JUDr. Romana Kajurová může zároveň uplatnit svůj komunikativní přístup a schopnost vyjednávat.