Novinky

Dlužíte na nájemném? Dávejte si pozor na poplatky z prodlení!

Málokdo z nájemníků bytů si uvědomuje, co může následovat v případě, že pronajímateli bytu nezaplatí včas nájemné. Kromě výpovědi po nezaplacení nájemného za tři měsíce vám hrozí velmi vysoké úročení, převyšující 90 % za rok!

U dluhů na nájemném je totiž úprava odlišná úprava úročení než u jiných závazků. V případě zpoždění úhrady nájemného o více než pět dnů může pronajímatel nájemci vyúčtovat tzv. poplatek z prodlení. Ten je stanoven nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Činí 2,5 promile dlužné částky za každý den prodlení, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

V praxi to znamená, že pokud dluh na nájemném neuhradíte včas, pak se vám po celou dobu až do jeho zaplacení navyšuje dlužná částka o 0,0025 násobek dlužné částky za každý den. To samo o sobě nezní tak tragicky, ovšem když si spočítáte, že se jedná v podstatě o úročení ve výši 91,25 % z dlužné částky za rok, tak je vám zřejmé, že takové úročení zasluhuje mimořádnou pozornost.

Pro názornou ukázku si představte příklad, kdy dlužíte na nájemném 50 000 Kč. Spor o nájemné se potáhne pět let. Po pěti letech Vám exekutor oznámí, že máte zaplatit dlužnou částku 50 000 Kč, což vás ostatně nepřekvapí, protože o dluhu na nájemném víte, šok vám ale způsobí oznámení, že musíte zaplatit i poplatek z prodlení, který se za těch pět let vyšplhá na částku 228 125 Kč. K tomu si připočtěte náklady řízení a z dluhu na nájemném ve výši 50 000 Kč máte rázem závazek pohybující se okolo 300 000 Kč.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že není radno ponechávat dlužný nájem za byt zbytečně dlouho bez povšimnutí, protože se dlužná částka časem dostane na úroveň, která bude pro vás neřešitelná. Celou věc je naopak potřeba co nejrychleji účinně řešit.