Novinky

NSS zrušil část pražského územního plánu - náš další úspěch

Nejvyšší správní soud rozhodnutím ze dne 7. ledna 2010 zrušil část opatření obecné povahy – změny územního plánu hlavního města Prahy. Jednalo se o část územního plánu, která mění parametry silničního okruhu kolem Prahy v úseku Ruzyně – Březiněves.

Důvodem zrušení se stala skutečnost, že magistrát vůbec neodůvodnil, proč nebudou posouzeny vlivy změny územního plánu na životní prostředí. Přitom změnou se okruh mimo jiné rozšiřuje o jeden pruh v každém směru, což znamená navýšení kapacity o několik desítek tisíc vozidel denně! Navíc se zvětšují mimoúrovňové křižovatky, které přibližují dopravu někdy až o 40 metrů blíže k obytné zástavbě.

Změnu územního plánu Praha schválila kvůli nutnosti uvést okruh do souladu s požadavky evropské legislativy. Protože změna územního plánu nyní neplatí, není možné na tento úsek okruhu vydat územní rozhodnutí.

Je to již druhé vítězství vlastníků nemovitostí v okolí okruhu u Nejvyššího správního soudu. NSS změnu zrušil poprvé v srpnu 2008. V obou řízeních zastupoval vlastníky nemovitostí advokát Mgr. Vítězslav Dohnal. Návrh současně podávaly Městské části Praha Suchdol a Praha Dolní Chabry, které zastupoval advokát Mgr. Luděk Šikola.