Novinky

Vyplatí se vymáhat i menší pohledávky

Ze zkušeností naší advokátní kanceláře, která se kromě jiného intenzivně věnuje soudnímu vymáhání dluhů, vyplývá, že platební morálka relativně solventních osob je na poměrně nízké úrovni u dluhů a nesplacených faktur ve výši cca do 15 tisíc Kč. Dlužníci prostě spoléhají na to, že se věřitelům nevyplatí najímat si advokáta k vymáhání těchto dluhů a absolvovat martyrium soudního procesu.

Současný soudní systém a naše nabídka by však neměly věřitele od soudního vymáhání i těchto nižších pohledávek odrazovat. Vzhledem k tomu, že soudní proces probíhá prostřednictvím tzv. elektronického platebního rozkazu, může být celé řízení velmi rychlé. Po podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (žaloby) soud pouze přezkoumá jeho formální náležitosti a prvním jeho úkonem ve věci je vydání rozsudku (platebního rozkazu) a jeho doručení žalovanému. Nyní je na žalovaném dlužníkovi, aby žalovanou částku včetně náhrady nákladů řízení zaplatil, anebo proti rozsudku podal odpor. Část „hříšníků“ si v tuto chvíli uvědomí, že už není prostor na kličkování a zaplatí. Soudní řízení tak může být velmi krátké, v řádu dvou až třech měsíců, zejména na okresních soudech v menších městech.

Co se týče finanční stránky, počáteční investicí věřitele je zaplacení soudního poplatku (2 % z žalované částky) a odměna advokáta. Pokud se nejedná o příliš komplikovaný případ, naše advokátní kancelář si při vymáhání dluhů účtuje za podání elektronického platebního rozkazu standardně tři hodiny práce. V případě plného úspěchu ve věci a přiznání nákladů řízení soudem vracíme následně na základě dobropisu klientovi jím doposud investované peníze (soudní poplatek a naše hodinově účtovaná odměna za sepsání žaloby) a ponecháváme si jako odměnu pouze zbytek toho, co přizná soud jako náhradu nákladů řízení.

Pokud je tedy právo na straně věřitele a žalovaná částka je dlužníkem zaplacena, ať už dobrovolně či na základě následně nařízené exekuce, našeho klienta – věřitele tento spor nestojí ani korunu a dostane svou pohledávku zaplacenu v plné výši, včetně úroků.