Novinky

PF 2011

Napsal AK Dohnal –

Všem našim přátelům a klientům přejeme klidné Vánoce a vše dobré v novém roce!

Nejvyšší správní soud nám opět vyhověl - ve prospěch šumavské přírody

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Naše advokátní kancelář opět uspěla u Nejvyššího správního soudu, tentokrát v případu ochrany unikátní přírody šumavského národního parku. Podařilo se nám dosáhnout zrušení části Návštěvního řádu NP Šumava, který nezákonným způsobem umožnil splouvání Teplé Vltavy v úseku Soumarský most – most u Pěkné. Jedná se o biologicky nesmírně cennou lokalitu s ojedinělou populací kriticky ohrožené perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).

Nelíbí se vám výpověď, kterou jste dostali? Můžete se bránit u soudu

Napsal JUDr. Romana Kajurová, advokátní koncipientka –

V dnešní době je otázka skončení pracovního poměru více než aktuální. Dostali jste výpověď a máte pocit, že něco není v pořádku? Doporučuji vám obrátit se na právníka, který by měl zhodnotit, zda je výpověď platná, či nikoli. Pakliže dospěje k závěru, že výpověď opravdu není v pořádku, je potřeba dodržet následující postup.

Hlídání insolvenčního řízení

Napsal JUDr. Romana Kajurová, advokátní koncipientka –

Máte pohledávku a každým dnem hrozí, že s vaším dlužníkem bude zahájeno insolvenční řízení? Pokud by se tak stalo, pak musíte svou pohledávku v rámci tohoto řízení přihlásit ve stanovené lhůtě. Lhůty pro přihlášení pohledávek jsou dány zákonem, může to být 30 dnů až dva měsíce od rozhodnutí o úpadku dlužníka. Pokud v této lhůtě svou pohledávku nepřihlásíte, pak se k přihlášce pohledávky nepřihlíží a v rámci insolvenčního řízení nedostanete žádné peníze.