Novinky

Posílili jsme náš tým!

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Od září letošního roku jsme posílili náš tým o advokátní koncipientku JUDr. Romanu Kajurovou, která má za sebou několikaletou právní praxi. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala jako podniková právnička významného strojírenského podniku, řešila tedy především záležitosti týkající se obchodního a pracovního práva, zastupovala podnik v řadě soudních sporů a zúčastnila se mnoha obchodních jednání.

Pravidla pro vyúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Při nájemním bydlení je pravidlem, že nájemníci některé služby nehradí přímo poskytovateli služby (např. teplárně), ale vlastníkovi nájemního domu. Ten má smlouvu s poskytovatelem služby. Nájemníci platí měsíční zálohy a vždy jednou za rok provádí majitel vyúčtování. Na jeho základě pak nájemníci buď musí uhradit nedoplatek (pokud byli zálohy stanoveny nízko) nebo jim majitel naopak vrací přeplatek.

Staré územní plány jsou soudně přezkoumatelné

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ze závěru loňského roku dospěl k závěru, že i územní plány schválené před účinností nového stavebního zákona (před 1. 1. 2007) podléhají soudnímu přezkumu jako tzv. opatření obecné povahy.