Novinky

Souhlasy stavebních úřadů nutno žalovat jako správní rozhodnutí

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Nejvyšší správní soud změnil prostřednictvím svého rozšířeného senátu dříve zastávaný názor, podle kterého souhlasy stavebních úřadů nejsou z pohledu soudního přezkumu rozhodnutími, ale je potřeba je žalovat jako tzv. nezákonný zásah. V usnesení ze 17. září 2019 konstatoval jednoznačně, že souhlasy vydávané stavebním úřadem zejména podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou rozhodnutími správního orgánu dle § 65 odst. 1 s. ř. s.

Ubránili jsme územní plány několika měst a obcí

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V poslední době se naší advokátní kanceláři podařilo ubránit územní plány několika měst a obcí v řízeních o přezkumu územních plánů ve správním soudnictví. Územní plány a jejich změny se vydávají formou opatření obecné povahy a jsou přezkoumatelné ve správním soudnictví a v přezkumném řízení u krajského úřadu.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Do konce roku 2023 je třeba zapsat do katastru nemovitostí chybějící údaje u tzv. nemovitostí s neznámým vlastníkem - nemovitosti vedené v katastru nemovitostí, které nemají zapsaného žádného vlastníka a nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci. Jinak hrozí, že o nemovitost vlastník přijde.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 11. 6. 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Brně dne 11. 6. 2019. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.