Novinky

PF 2023

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážené klientky a klienti, vážené kolegyně a kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2022 a vydařený rok 2023.

 

Vítězslav Dohnal    Michal Bernard

Filip Čierny   Jiří Cihlář    Jan Trachta

 

 

Změna dokončené stavby vs. novostavba

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V posledních letech je možné sledovat velký zájem o přestavby dříve rekreačních objektů, chat, chalup a jiných objektů na stavby, které mají fakticky sloužit trvalému bydlení. V mnoha případech dochází k realizaci zcela odlišné a nové stavby, která má s původní stavbou společné pouze základy. Často tak dochází k situacím, že vznikají nové stavby i na místech, kde územní plány novostavby nepovolují, Dochází tak k obcházení podmínek územních plánů a vzniku staveb reálně užívaných k trvalému bydlení tam, kde to není z pohledu obce vhodné.

Sberbank CZ v insolvenčním řízení

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

V dubnu letošní roku odebrala ČNB bankovní licenci Sberbank CZ, a to z důvodu zhoršení její situace kvůli odlivu vkladu v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. V souladu s platnou právní úpravou měla Sberbank CZ, a.s. dvě možnosti, a to buď přihlásit se do insolvence či likvidace. Městský soud nejprve na návrh ČNB rozhodl 2.5.2022 o likvidaci Sberbank CZ, a.s., neboť byl předpoklad, že banka bude schopna dostát povinnostem vůči všem svým věřitelům. Dne 29.7.2022 však společnost vstoupila na vlastní žádost do insolvence.

Odškodnění pozůstalých

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Život občas přináší i velmi smutné a někdy až drastické události a zkušenosti. K nejtragičtějším patří smrt blízkého člověka. Takovou ztrátu nelze penězi nahradit. Přesto je logické, že pokud už k takové tragické události dojde cizím zaviněním, dává právní řád pozůstalým právo získat náhradu nemajetkové újmy od toho, kdo smrt způsobil.