Novinky

PF 2017

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2016 a vydařený rok 2017.

Vítězslav Dohnal                 Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář                                  Ľubomíra Čižmárová

 

Náhrady z omezení zastavitelnosti pozemků – strašák do zelí nebo reálná hrozba?

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Obce a města se stále častěji setkávají s tím, že se vlastníci nemovitostí brání chystanému zrušení či omezení zastavitelnosti svých pozemků tím, že budou požadovat náhradu. Představitelé územní samosprávy jsou tím postaveni před rozhodnutí, zda riskovat spor o náhradu, která může v závislosti na výměře a poloze pozemků hravě dosáhnout řádu miliónů či dokonce desítek miliónů korun.

Nové veřejné zakázky?

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Dnem 1. října nabyl účinnost nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinnost změnit dosavadní právní úpravu vyplývala pro ČR ze směrnic EP a Rady. Do tohoto data započatá zadávací řízení, řízení o přezkoumání úkonů zadavatele nebo řízení o správních deliktech se budou nadále řídit dosavadní právní úpravou.

Obrana obce proti zrušení jejího územního plánu krajským úřadem

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Pokud se obci či městu podaří po dlouhé době a s velkými náklady schválit územní plán, stále nemá vyhráno. Nespokojení vlastníci nemovitostí mohou žádat krajský úřad, aby v přezkumném řízení územní plán z zrušil. A nezřídka s tím i uspějí. Donedávna bylo otázkou, jakou možnost obrany má takto postižená obec. Díky novému rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu již víme.

Desatero při koupi domu, bytu či pozemku

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Sny o vlastním bydlení, začátek nebo rozvoj podnikání, investice naspořených finančních prostředků, to vše je spojené s pořízením domu, bytu či pozemku. Převod vlastnického práva k nemovitým věcem ovšem není bez rizik. Proto jsme pro Vás připravili stručné desatero, které Vám pomůže vyvarovat se těch nejběžnějších chyb a opomenutí. Věříme, že vám tím ušetříme nemálo starostí, komplikací a v neposlední řadě i finančních prostředků. A jsme samozřejmě připraveni pro Vás příslušné smlouvy připravit nebo alespoň zkontrolovat.