Novinky

PF 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2018 a vydařený rok 2019.

Vítězslav Dohnal               Michal Bernard              
Romana Prokopová           Filip Čierny
Jiří Cihlář            

 

                     

Nové sídlo AK Dohnal & Bernard v Táboře

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard se po mnoha letech přestěhovala v Táboře do nových kanceláří. Tím dochází i ke změně sídla, které se nově nachází na adrese Klokotská 103, 390 01 Tábor.

Přezkum závazných stanovisek (opět) u soudu

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Úřady i účastníci řízení pozor! Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu se zabývá otázkou, zda je rozhodnutí, kterým nadřízený orgán v přezkumném řízení zrušil dříve kladné závazné stanovisko, samostatně přezkoumatelné soudem.

Základy práva v myslivosti

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Myslivost jako součást nehmotného kulturního dědictví České republiky právně upravena poměrně stručným zákonem o myslivosti. Opakovaná snaha o zásadní novelizaci vždy narazí na přehršel dílčích a protichůdných zájmů jednotlivých skupin a tak se u nás udržuje právní režim z roku 2001. Celá řada praktických problémů a problematik se tak řeší mimozákonnou formou. Nicméně i tak vzniká při řešení jednotlivých agend řada právních problémů.

Správní režim povolování střelnic aneb jak se bránit proti střelnici

Napsal Mgr. Jiří Cihlář, advokátní koncipient –

Každá střelnice, ať již venkovní nebo krytá podléhá povolovacímu režimu, který poskytuje dotčeným osobám určitá procesní práva. Ta je však nutné řádně a zejména včas uplatnit. Jakým způsobem se střelnice povolují, a jaké jsou prostředky obrany dotčených osob v blízkosti střelnice, na to se zaměříme v našem článku.