Novinky

Nabídka odborné právní praxe

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. nabízí studentům 3., 4. a 5. ročníku právnických fakult odbornou právní praxi v kanceláři v Jílovém u Prahy. 

Zastupujeme historicky první řízení podle zákona o ekologické újmě – havárie na Bečvě

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Naše advokátní kancelář zastupuje spolky Arnika, Vsetínské fórum a Český rybářský svaz, které naším prostřednictvím podaly žádost o uložení nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě. Je to vůbec poprvé, kdy k postupu podle zmíněného zákona dochází.

Jak je to tedy s předkupním právem mezi spoluvlastníky nemovitosti?

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Institut předkupního práva mezi spoluvlastníky existoval v českém právním řádu do roku 2014, kdy byl s příchodem nového občanského zákoníku, až na několik výjimek, zrušen. Předkupní právo představovalo právo spoluvlastníka požadovat nabídnutí nemovité věci ke koupi za stejných podmínek, za kterých by prodávající nemovitost prodal či daroval jinému zájemci. A jak je to tedy dnes?

Otázka pořizování kopie projektové dokumentace ve správním spisu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Právo nahlížet do správního spisu a pořizovat z něj kopie je právem každého účastníka správního řízení, které je považováno za esenciální součást práva na spravedlivý proces zaručeného čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Toto právo však není zcela neomezené a dle stavebního zákona účastníci správního řízení nemají právo pořídit kopii veškerých dokumentů, které jsou součástí spisu. Restriktivnímu výkladu stavebních úřadů se však postavil Nejvyšší správní soud.

PF 2021

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2020 a vydařený rok 2021.

Vítězslav Dohnal
Romana Prokopová
Jiří Cihlář

Michal Bernad
Filip Čierny
Jan Trachta