Novinky

PF 2015

Napsal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard –

Všem našim přátelům a klientům přejeme klidný čas Vánoc a úspěšný nový rok!

Ukončení pracovního poměru tajemníka obecního úřadu

Napsal Mgr. Filip Čierny, advokátní koncipient –

V současné době, kdy je nový úřednický kodex stále v legislativním procesu, si dovolujeme shrnout specifika stávajícího postavení vedoucích úředníků územních samosprávných celků se zaměřením na ukončení pracovněprávního vztahu. Primárním právním pramenem pro toto téma je zákon 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, dále pak zákon 128/2000 Sb. o obcích a příp. zákon 131/2000 Sb. o hl. městě Praze. Podpůrně se užije také zákoník práce, který je obecným právním předpisem pro pracovněprávní vztahy.

Seminář Zákon o ochraně ovzduší v praxi

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou BOVA pořádáme seminář Zákon o ochraně ovzduší v praxi. Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání. Seminář se uskuteční dne 6.11.2014 od 9:00 v budově ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1.

Nabídka odborné právní praxe

Napsal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard –

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o. nabízí studentům 3., 4. a 5. ročníku právnických fakult odbornou právní praxi v kancelářích v Táboře a v Jílovém u Prahy.

Rušení úprav směrné části územního plánu Prahy

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Tzv. regulativy, neboli kódy využití území, byly nejen v Praze dlouhodobě měněny pouhou úpravou směrné části, navýšením kódu využití území. Tyto změny vedly k situacím, kdy sice řádně schválený územní plán počítal s nízkou zástavbou rodinných domků, ale jedním rozhodnutím stavebního úřadu zde bylo možné umístit i několikapatrové obytné budovy.