Novinky

Spory mezi spoluvlastníky

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Někdy se s nadsázkou říká, že spoluvlastnictví pochází od ďábla. A to zvláště v případě, kdy je předmětem spoluvlastnictví nemovitá věc (pozemek, stavba). Nemusíme nutně sklouzávat do takto nadnesených přirovnání. Je ale pravdou, že v okamžiku, kdy se mezi spoluvlastníky objeví závažnější rozpory, bývá právní řešení obtížné.

Aktivní žalobní legitimace spolku k žalobě proti územnímu plánu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 59/14 připustil možnost aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení územního plánu. Ve svém nálezu uvedl mimo jiné, že „alfou a omegou posouzení aktivní věcné legitimace navrhovatele v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy“ jsou závěry Nejvyššího správního soudu, podle nichž navrhovatel „musí tvrdit, že existují určitá jemu náležející subjektivní práva, která jsou opatřením obecné povahy dotčena“.

PF 2015

Napsal Advokátní kancelář Dohnal & Bernard –

Všem našim přátelům a klientům přejeme klidný čas Vánoc a úspěšný nový rok!