Novinky

Spory mezi spoluvlastníky

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Někdy se s nadsázkou říká, že spoluvlastnictví pochází od ďábla. A to zvláště v případě, kdy je předmětem spoluvlastnictví nemovitá věc (pozemek, stavba). Nemusíme nutně sklouzávat do takto nadnesených přirovnání. Je ale pravdou, že v okamžiku, kdy se mezi spoluvlastníky objeví závažnější rozpory, bývá právní řešení obtížné.

Aktivní žalobní legitimace spolku k žalobě proti územnímu plánu

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 59/14 připustil možnost aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení územního plánu. Ve svém nálezu uvedl mimo jiné, že „alfou a omegou posouzení aktivní věcné legitimace navrhovatele v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy“ jsou závěry Nejvyššího správního soudu, podle nichž navrhovatel „musí tvrdit, že existují určitá jemu náležející subjektivní práva, která jsou opatřením obecné povahy dotčena“.