Novinky

Vlastnictví honebních pozemků, aneb jak se do lesa volá

Napsal Mgr. Filip Čierny, spolupracující advokát –

Právo myslivosti nepatří v rámci právní praxe k těm frekventovaným. Přitom většina pozemků mimo zastavěná území měst a obcí je součástí některé z uznaných honiteb. Zákon o myslivosti neřeší otázky vztahu mezi vlastnictvím pozemků a výkonem mysliveckého práva důsledně, a proto v praxi vzniká množství obtížně řešitelných otázek.  Stejně tak nezřídka dochází k rozporům mezi držiteli či uživateli společenstevní honitby. Speciálně pro komunální vlastníky pozemků je pak důležitá otázka, zda s honebními pozemky nakládá účelně a hospodárně ku prospěchu územního společenství jako celku či pouze ku prospěchu omezeného okruhu osob.

Spor o hranice pozemku – oprava chyby v katastrálním operátu

Napsal Mgr. Filip Čierny, advokátní koncipient –

I katastrální úřad může chybovat, při obnově operátu, při podrobném měření, při zakreslení do kat. mapy a také při určování výměry parcel. Můžete pak s překvapením zjistit, že Váš pozemek je špatně zakreslený v katastru nemovitostí. Anebo část Vašeho pozemku již začal užívat soused s odůvodněním, že si hranice nechal nově vyměřit. První cestou by měl být pokus domluvit se mezi sousedy. Pokud to však není možné, je možné dosáhnout nápravy situace.

Spory mezi spoluvlastníky

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Někdy se s nadsázkou říká, že spoluvlastnictví pochází od ďábla. A to zvláště v případě, kdy je předmětem spoluvlastnictví nemovitá věc (pozemek, stavba). Nemusíme nutně sklouzávat do takto nadnesených přirovnání. Je ale pravdou, že v okamžiku, kdy se mezi spoluvlastníky objeví závažnější rozpory, bývá právní řešení obtížné.