Novinky

Mgr. Vítězslav Dohnal oceněn jako Právník roku 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

S potěšením si Vás dovolujeme informovat, že Mgr. Vítězslav Dohnal získal ocenění Právník roku 2019 v kategorii PRO BONO!

Ocenění uděluje odborná porota v rámci soutěže pořádané Českou advokátní komorou a společností epravo.cz.

 

 

                     

PF 2020

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Vážení klienti, vážení kolegové, vážení přátelé!

Celý tým Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard Vám přeje klidný zbytek roku 2019 a vydařený rok 2020.

Vítězslav Dohnal
Romana Prokopová
Jiří Cihlář

Michal Bernad
Filip Čierny
Jan Trachta

 

                     

Rozšířili jsme náš tým

Napsal JUDr. Michal Bernard, Ph.D., advokát –

Naše advokátní kancelář rozšířila své řady o novou posilu, advokátního koncipienta Mgr. Jana Trachtu.
Na pobočce v Jílovém u Prahy působí jako advokátní koncipient od 1. listopadu 2019. V advokátní kanceláři se věnuje zejména právu správnímu a občanskému právu.

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování - seminář 27. 11. 2019

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Ve spolupráci se společností Vodní zdroje Ekomonitor s. r. o.  pořádáme akreditovaný seminář "Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování". Seminář se koná v Praze dne 27. 11. 2019. Seminář je určen pro obecní a krajské samosprávy, pro orgány územního plánování, pro projektanty územních plánů i pro případné další zájemce o téma územního plánování. Seminář se zaměřuje na vysvětlení principu náhrad za omezení stanovená územními plány a analyzuje dosavadní rozhodnutí správních i civilních soudů k tomuto tématu.

Souhlasy stavebních úřadů nutno žalovat jako správní rozhodnutí

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Nejvyšší správní soud změnil prostřednictvím svého rozšířeného senátu dříve zastávaný názor, podle kterého souhlasy stavebních úřadů nejsou z pohledu soudního přezkumu rozhodnutími, ale je potřeba je žalovat jako tzv. nezákonný zásah. V usnesení ze 17. září 2019 konstatoval jednoznačně, že souhlasy vydávané stavebním úřadem zejména podle § 96, § 106, § 122, § 127 a § 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jsou rozhodnutími správního orgánu dle § 65 odst. 1 s. ř. s.