Novinky

Posílili jsme náš tým!

Napsal Mgr. Vítězslav Dohnal, advokát –

Od září letošního roku jsme posílili náš tým o advokátní koncipientku JUDr. Romanu Kajurovou, která má za sebou několikaletou právní praxi. Před nástupem do naší advokátní kanceláře pracovala jako podniková právnička významného strojírenského podniku, řešila tedy především záležitosti týkající se obchodního a pracovního práva, zastupovala podnik v řadě soudních sporů a zúčastnila se mnoha obchodních jednání.