Právní služby

Kontakty

Trestní právo

V oblasti trestního práva poskytujeme klientům následující služby:

  • obhajoba ex-offo - působíme jako obhájci klientů, kteří jsou nám ustanoveni soudem. V rámci obhajoby se snažíme důsledně uplatňovat všechna práva a ve spolupráci s klientem nalézt argumenty v jeho prospěch. Pokud není možné dosáhnout zproštění obžaloby, usilujeme o co nejmírnější trest.
  • obhajoba na základě plné moci - pro naše stálé klienty z netrestních případů (příp. pro jejich rodinné příslušníky či blízké osoby) se jako obhájci na základě plné moci věnujeme i jejich trestním věcem. V jiných případech trestní obhajobu zpravidla nepřebíráme.
  • zastupování poškozených - v trestním řízení zastupujeme jako zmocněnci poškozených klienty, kterým v důsledku trestného činu vznikla majetková škoda či jiná újma (na zdraví, majetku, osobnostních právech apod.). Pro ty se snažíme dosáhnout co nejvyšší náhrady.