---

Vyvlastnění 

on-line seminář

26. března 2023, 13:00 - 16:00

Byť patří vlastnické právo k právům ústavně zaručeným, nejde o právo neomezené. Zásahy do něj jsou ve výjimečných případech přípustné i v demokratické společnosti. Je potřeba pečlivě zvážit, zda nuceným odnětím či omezením vlastnického práva není příliš narušena citlivá rovnováha mezi právy jednotlivce a zájmy společnosti. Právě proto, že se jedná o zásah do ústavně zaručeného práva, klade právní úprava na správní orgány, ale i účastníky řízení velké nároky. Pokud už k vyvlastňování dojde, jedná se zpravidla o konfliktní situaci s nutností pečlivě řešit množství potenciálně sporných otázek. Těmi se pak následně často zabývají také soudy, na které se nespokojení účastníci řízení mohou obracet.

 

V průběhu semináře se účastníci dozví například:

 • jaké jsou ústavněprávní základy omezení vlastnického práva
 • jaká je vazba vyvlastňování na územní plánování
 • ve kterých případech a situacích je vyvlastnění přípustné, jaké podmínky je potřeba splnit
 • jak probíhá vyvlastňovací řízení a jaké jsou náležitosti rozhodnutí o něm
 • jak se mohou vlastníci bránit před zahájením vyvlastňovacího řízení a v jeho průběhu
 • jakých chyb se úřady často při vyvlastňování dopouštějí
 • jaké jsou podmínky a jaký je průběh soudního přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění
 • jaká jsou specifika vyvlastňování dle tzv. liniového zákona
 • jaké náhrady náleží za vyvlastnění a jaké jiné náhrady mohou být s přípravou veřejně prospěšných staveb spojeny

 

Seminář je určený pro úřednice a úředníky, zastupitelky a zastupitelky, advokátky a advokáty či pro vlastnice a vlastníky nemovitostí. Účastnit se ale může kdokoliv, koho téma zajímá.

 

O lektorech

Mgr. Vítězslav Dohnal – jako advokát se zabývá územním plánováním a stavebním právem již více než 15 let. Zastupuje obce i vlastníky v soudních sporech, pomáhá formulovat připomínky či námitky, analyzuje rizika, hledá a navrhuje možná řešení. 

Mgr. Zuzana Kadlecová – dlouholetá asistentka soudců na správním úseku, nyní externí spolupracovnice advokátní kanceláře.

 

Praktické informace

 • Datum a čas: 26. 4. 2023, 13:00 - 16:00 (150 min. výklad + 30 min. diskuse nad dotazy)
 • Prostředí: ZOOM (možné prostřednictvím webového prohlížeče bez instalace aplikace)
 • Účast na akci: přihlášení účastníci obdrží 2 dny před konáním akce odkaz pro přihlášení
 • Cena semináře: 1800 Kč bez DPH (2178 Kč včetně DPH)
 • Účastnický poplatek se platí na základě faktury, kterou obdrží všichni účastníci emailem v den konání akce
 • Formulář pro přihlašování: https://forms.gle/V4bUzRxGHuH5XrFY9
 • Kontakt: Mgr. Vítězslav Dohnal, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 776 834 534