Zopakujme, že v daném případě vyvlastňovací úřad vyvlastnil motorest, čerpací stanici LPG, pneuservis a pozemky pod nimi. Vyvlastňovaní ve své žalobě ke krajskému soudu argumentovali mimo jiné tím, že vyvlastnění bylo podle jejich názoru zbytečně extenzivní. Rozsah vyvlastnění tedy považovali za nezákonný. Argumentovali tím, že přímo po jejich pozemcích dálnice D3 nepovede, a tedy nejsou potřeba k dosažení záměru vyvlastnitele – výstavbě D3. S tímto výkladem ovšem správní úřad ani soud nesouhlasily. Zákon o vyvlastnění totiž podle nich neomezuje nezbytný rozsah pouze na nemovitosti, na kterých má plánovaný záměr přímo vzniknout (viz rozsudek NSS ze dne ze dne 26. 4. 2017, čj. 2 As 22/2017-57).

Nemovitosti vyvlastňovaných se nacházejí v těsné blízkosti budoucí dálnice D3. Vlivem velmi složité procesní situace pak k jejich nemovitostem vede ze stávající komunikace (dálnice D3) jediný sjezd. Samotné oprávnění sjezdu není možné vyvlastnit – je totiž povolen rozhodnutím správních orgánů (nadto jako trvalá stavba) a má tak veřejnoprávní povahu. Komunikace, z níž sjezd vede, bude přeměněna na dálnici D3 a z bezpečnostních důvodů v daném místě žádný sjezd být nemůže. Ovšem jediný, kdo sjezd může zrušit a vyřešit tak problematickou situaci, jsou žalobci coby vlastníci sjezdem obsluhovaných nemovitostí. Z toho důvodu vyvlastnitel usiluje o jejich vyvlastnění – bez nich totiž dálnici kvůli spornému sjezdu nikdy nemůže dokončit.

Krajský soud ve výše zmíněném rozsudku dospěl k závěru, že vyvlastnění nemovitostí žalobců je nezbytné. A to nikoliv kvůli nezbytnosti faktické (dálnice D3 přes ně fakticky nepovede), ale kvůli nezbytnosti právní, když jedině tímto způsobem lze vyřešit komplikovanou právní situaci. Se závěry krajského soudu se následně ztotožnil i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 7. 2022, čj. 10 As 166/2022-93.

K vyvlastnění je možné přistoupit výhradně při splnění velmi přísných podmínek. Mezi ně patří také to, že vyvlastnit je možné pouze v míře, která je nezbytná pro dosažení záměru vyvlastnitele. Krajský soud v tomto případě dospěl k závěru, že nezbytná míra se nevztahuje pouze na faktickou stránku věci, ale i na stránku právní. Tedy že je možné vyvlastnit nemovitosti i v případě, kdy sice nejsou fakticky potřeba k realizaci záměru, pro který se vyvlastňuje, jejich vyvlastnění ovšem vyřeší jinak neřešitelnou právní situaci.

V dalším díle budeme věnovat pozornost diskriminaci při vyvlastňování.

A připomínáme, že v dubnu se můžete zúčastnit on-line seminář, v němž se budeme otázce vyvlastňování věnovat komplexněji. Konkrétně se seminář uskuteční ve středu 26. dubna od 13 do 16 hod. Podrobnější informace o semináři najde na v sekci Semináře.

A pokud máte zájem o tento seminář či o další témata našich vzdělávacích akcích a napíšete nám na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., zařadíme Vás do adresáře a budete o všech akcích informováni přímo.

 

Mgr. Zuzana Kadlecová

Mgr. Vítězslav Dohnal