Pro koho je seminář určený

Seminář je určený zástupcům a pracovníkům obcí zabývajících se odpadovým hospodářstvím, jakož i dalším zájemcům o danou problematiku.

Rámcový obsah semináře

 1. Obec jako původce odpadů, povinnosti původce odpadů, nakládání s nezákonně soustřeďovaným odpadem („černé skládky“), školní sběr
 2. Obecní systémy odpadového hospodářství a obecně závazné vyhlášky, zapojení původců do obecního systému
 3. Nové povinnosti obcí ve vztahu k třídění odpadů, informační povinnost provozovatelů zařízení pro odpady převzaté od občanů (metodika MŽP)
 4. Vyhláška Katalog odpadů, evidence a ohlašování
 5. Výkon státní správy, kontrola a přestupky
 6. Zákon o výrobcích s ukončenou životností (pneumatiky, baterie, elektrozařízení, odstavená vozidla) ve vztahu k obcím
 7. Nová legislativa omezující jednorázové plasty a její vztah k obcím (littering)
 8. Příklady dobré praxe v obcích

Lektorka

JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.  -  externí spolupracovnice advokátní kanceláře Dohnal & Bernard

Konzultantka a lektorka specializující se na oblast práva životního prostředí, zejména problematiku nakládání s odpady a obaly. Působila na Ministerstvu životního prostředí (odbor odpadů, odbor legislativní) a Magistrátu hlavního města Prahy (odbor ochrany prostředí).

V současné době členka Legislativní rady Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). 

Forma semináře

On-line v prostředí ZOOM

Délka semináře

2 hodiny

Cena a platba                                                            

 • 1500,- Kč bez DH (1815,- Kč včetně DPH)
 • platí se na základě faktury, kterou obdrží všichni účastníci emailem v den konání akce
 • všichni přihlášení účastníci (včetně těch, kteří se nebudou moci účastnit) obdrží videozáznam z akce a podkladovou prezentaci

Přihlašování

On-line formulářem:  https://forms.gle/cW7tXvG9qQGKCDxX6