Seminář poskytne základní orientaci v tématech, která často řeší lidé zejména s psychickým či psychosociálním znevýhodněním, jejich blízcí, sociální pracovníci či zdravotnický personál. 

·    Cena semináře: 500 Kč bez DPH (605 Kč včetně DPH)

·    Formulář pro přihlašování: https://forms.gle/LVtz47L7Qockmcvr8

 

Pátek 17. května 2024, 10:00 - 12:00

Základy územního plánování podle nového stavebního zákona

Seminář s využitím množství praktických příkladů přináší celkový přehled o tom, co je to územní plán, co může být jeho obsahem, jak probíhá jeho příprava, jak se do ní mohou zapojit různé subjekty a jaké jsou možnosti a rizika soudního přezkumu.

·    Cena semináře: 800 Kč bez DPH (968 Kč včetně DPH)

·    Formulář pro přihlašování: https://forms.gle/1rfNKbJdkPaZU3Eu9

 

Čtvrtek 23.  května 2024, 13:00 - 16:00

Náhrady za omezení vlastnického práva v územním plánování – nový stavební zákon

Seminář s využitím množství praktických příkladů přinese celkový přehled o tom, ve kterých situacích a za jakých podmínek může vlastníkům vzniknout právo na náhradu za omezení či znemožnění výstavby. Výklad bude vycházet z právní úpravy nového stavebního zákona a bude se odvíjet od dostupné judikatury soudů.

·    Cena semináře: 1600 Kč bez DPH (1936 Kč včetně DPH)

·    Formulář pro přihlašování: https://forms.gle/op4dmwmhBqn9zqMU8

 

Čtvrtek 6. června 2024, 13:00 - 16:00

Vyvlastňování

Seminář o tom, v jakých situacích, za jakých podmínek a jakým procesním postupem může dojít k nucenému odnětí či omezení vlastnického práva.

·    Cena semináře: 1600 Kč bez DPH (1936 Kč včetně DPH)

·    Formulář pro přihlašování: https://forms.gle/GoeBQjodiadd1sbm6