V oblasti občanského práva se věnujeme např. následující problematice:

  • převody nemovitostí – nastavujeme podmínky tak, aby kupující získal nemovitost a prodávající obdržel kupní cenu. Pozornost věnujeme tomu, aby obě strany byly informovány o tom, jaký je právní stav nemovitostí, zejména, zda na nich vázne zástavní právo či jiné omezení. Samozřejmostí je možnost složení kupní ceny na speciální vázaný účet advokátní úschovy. Podáváme návrhy na katastr nemovitostí, řešíme problémy s tímto úřadem. Pro klienty zprostředkováváme kontakty na soudní znalce pro ocenění nemovitostí, spolupracujeme s odborníky na prověření technického stavu nemovitostí (vhodné zejména pro zájemce o koupi).
  • nájemní vztahy – v oblasti nájemních vztahů je podstatné zajistit, aby nájemce mohl nerušeně užívat věc (dům, byt, pozemek, auto či jinou věc), aby věc měla dohodnutou či obvyklou kvalitu a vlastník věci (pronajímatel) dostával včas zaplaceno nájemné a případné další služby. A jako u všech smluv i zde je třeba myslet na situaci, kdy jedna ze strany své povinnosti neplní – kauce, možnost výpovědi, okamžitého zrušení nájemní vztahu, smluvní pokuty či jiné sankce apod.
  • právní vymáhání dluhů – pro naše klienty formou upomínek, návrhů na vydání platebních rozkazů, podáváním žalob a návrhů na exekuci vymáháme dluhy od několika set korun po částky přesahující milióny korun. Věřitelé mnohdy otálejí s právním vymáháním, protože stále věří, že dlužník splní své sliby. Občas se tak stane. Často je ovšem výsledkem pouze to, že dluhy narostou tak, že je dlužník již není schopen splácet a k úhradě nepostačí ani majetek dlužníka. Proto vždy doporučujeme rychlý postup. Vždy samozřejmě korektně a v mezích zákona. Úzce spolupracujeme s osvědčeným exekutorem.
  • spoluvlastnictví – společné vlastnictví věcí, zejména pozemků a staveb s sebou přináší množství potenciálně konfliktních situací. Často se spoluvlastníci nejsou schopni dohodnout a obracejí se pak na nás např. v případech zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, ochrany práv menšinových spoluvlastníků, neshod ohledně rozsahu užívání společné věci, investic do společné věci a jejich náhrady apod.
  • sousedské spory – také vztahy mezi vlastníky sousedních pozemků či staveb často zatěžují neshody ohledně toho, zda a do jaké míry může jeden vlastník ovlivňovat pozemek či stavbu druhého. Jedná se o případy obtěžování hlukem, zápachem, kouřem, vodou, dále pronikání domácích zvířat, stromů u hranice pozemků, užití sousedního pozemku pro údržbu či rekonstrukci, spory o hranice pozemků apod.
  • příprava smluv – dané slovo bohužel v našich zeměpisných šířkách zpravidla neplatí. Přestože tedy i ústní dohoda je smlouvou, kterou mají obě strany plnit, doporučujeme vždy vzájemná práva a povinnosti sepsat a podepsat. Kromě základní ochrany před nepoctivci vám může psaná smlouva ušetřit v budoucnu čas a peníze tím, že se omezí riziko špatného pochopení vzájemné domluvy. Přesné vymezení práv a povinností všech smluvních stran a jejich zajištění pro případ budoucích problémů vám může ušetřit mnoho starostí. Pro klienty připravujeme a kontrolujeme kupní, darovací či směnné smlouvy, smlouvy o dílo (výstavba nebo rekonstrukce domu či bytu, opravy spotřebních věcí), nájemní smlouvy apod. Pro drobné řemeslníky připravujeme vzorové smlouvy k efektivnímu používání.