Pro komunální klientelu nabízíme např. následující služby:

  • pomoc v územním plánování – obcím a městům pomáháme v situacích, kdy jsou nuceny čelit škodlivým záměrům navrhovaným do zásad územního rozvoje. Dále jim můžeme asistovat při přípravě jejich vlastních územních plánů tak, aby se snížilo riziko zrušení územního plánu nadřízeným orgánem nebo soudem. Pokud někdo územní plán obce napadl, můžeme obec zastupovat v řízení před soudem nebo nadřízeným orgánem.
  • právní vztahy ve výstavbě – smlouvy o dílo, smlouvy o autorském dozoru, smlouvy o technickém dozoru investora… Každá obec či město je uzavírá, když však dojde k problému na stavbě, najednou je těžké najít toho, kdo za něj zodpovídá. Dobře připravené smlouvy, které předvídají možné problémy a které jasně stanoví zodpovědnost jednotlivcích zainteresovaných osob (často externích dodavatelů), šetří obcím a městům peníze v případných sporech.
  • smlouvy s developery – developeři obec potřebují k prosazení svých podnikatelských záměrů ve výstavbě. Často se však odmítají podílet na nákladech a kompenzovat negativní důsledky, které jejich záměr obci přináší (plné školky, nedostatečná kapacita ČOV, nové komunikace, chodníky, osvětlení a zeleň, o které se obec následně musí starat a platit za jejich údržbu a provoz). Pomáháme našim stávajícím klientům a pomůžeme i vaší obci uzavřít s developerem adekvátní smlouvu o spolupráci, či plánovací smlouvu.
  • nechtěné stavební záměry – zastoupíme vaši obec v příslušných povolovacích procesech a budeme ji hájit proti škodlivým záměrům, diktovaným shůry (např. liniové stavby, spalovny či úložiště odpadů) nebo za nimiž stojí silný investor, a které ohrožují další územní rozvoj a zájmy obce a jejích občanů.
  • zaměstnanecká agenda – pomáháme městům a obcím řešit problémy v právních vztazích se zaměstnanci. Připravujeme smlouvy, navrhujeme postupy, zastupujeme v soudních sporech.