V oblasti trestního práva poskytujeme klientům následující služby:

  • obhajoba ex-offo - působíme jako obhájci klientů, kteří jsou nám ustanoveni soudem. V rámci obhajoby se snažíme důsledně uplatňovat všechna práva a ve spolupráci s klientem nalézt argumenty v jeho prospěch. Pokud není možné dosáhnout zproštění obžaloby, usilujeme o co nejmírnější trest.
  • obhajoba na základě plné moci - pro naše stálé klienty z netrestních případů (příp. pro jejich rodinné příslušníky či blízké osoby) se jako obhájci na základě plné moci věnujeme i jejich trestním věcem. V jiných případech trestní obhajobu zpravidla nepřebíráme.
  • zastupování poškozených - v trestním řízení zastupujeme jako zmocněnci poškozených klienty, kterým v důsledku trestného činu vznikla majetková škoda či jiná újma (na zdraví, majetku, osobnostních právech apod.). Pro ty se snažíme jednak zajistit co nejpřísnější potrestání pachatele, jednak získat co nejvyšší náhradu. Postavení poškozených v rámci trestního řízení se postupně posiluje a byť ještě není zcela dostatečné, už umožňuje vystupovat v řízení velmi efektivně a dosáhnout co nevětší satisfakce jak morální, tak finanční. Podmínkou bývá aktivní přístup poškozeného či jeho zmocněnce.