V oblasti právních problémů týkajících se pozemků a staveb se věnujeme např. těmto otázkám:

  • převody nemovitostí – nastavujeme podmínky tak, aby kupující získal nemovitost a prodávající obdržel kupní cenu. Pozornost věnujeme tomu, aby obě strany byly informovány o tom, jaký je právní stav nemovitostí, zejména, zda na nich vázne zástavní právo či jiné omezení. Podáváme návrhy na katastr nemovitostí, řešíme problémy s tímto úřadem. Pro klienty zprostředkováváme kontakty na soudní znalce pro ocenění nemovitostí, spolupracujeme s odborníky na prověření technického stavu nemovitostí (vhodné zejména pro zájemce o koupi).
  • advokátní úschova peněz - samozřejmostí je možnost složení kupní ceny na speciální vázaný účet advokátní úschovy. Úschova zajišťuje, aby kupující měl jistotu vrácení kupní ceny, pokud by se nepodařilo prodej dotáhnout do zdárného konce (zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí) a prodávající jistotu získání kupní ceny, pokud se prodej realizuje. Finanční podmínky máme nastavené tak, aby úschova u naší advokátní kanceláře byla levnější, než u notářů nebo v bance.
  • nájemní vztahy – v oblasti nájemních vztahů je podstatné zajistit, aby nájemce mohl nerušeně užívat věc (dům, byt, pozemek, auto či jinou věc), aby věc měla dohodnutou či obvyklou kvalitu a vlastník věci (pronajímatel) dostával včas zaplaceno nájemné a případné další služby. A jako u všech smluv i zde je třeba myslet na situaci, kdy jedna ze strany své povinnosti neplní – kauce, možnost výpovědi, okamžitého zrušení nájemní vztahu, smluvní pokuty či jiné sankce apod.
  • spolupráce s realitními kancelářemi – pro realitní kanceláře a jejich klienty připravujeme vzorové či konkrétní smlouvy, revidujeme smlouvy předložené druhou stranou prodeje, sepisujeme či upravujeme obchodní podmínky, poskytujeme úschovy peněz, prověřujeme právní vady na nemovitostech apod.