V oblasti pracovního práva se věnujeme např. následujícím otázkám:

  • Smluvní agenda – příprava pracovních smluv, manažerských smluv, dohod o práci konané mimo pracovní poměr, interních pracovněprávních předpisů a dohod o hmotné odpovědnosti ze strany zaměstnavatelů a konzultace k těmto dokumentům pro naše klienty ze stran zaměstnanců. Častou praxí bohužel bývá užívat volně dostupné vzory a znění smluv bagatelizovat, nicméně takový přístup obvykle vede k chybám či nevhodnému užití právních institutů, které mohou v důsledku způsobit problémy značného rozsahu. Nezbývá tedy než doporučit zvýšenou opatrnost a právní konzultaci při přípravě a sjednávání těchto smluv a souvisejících dokumentů.
  • Úkony související se změnami či ukončením pracovních smluv – poskytujeme právní služby při řešení porušování povinností na straně zaměstnance i zaměstnavatele, připravujeme dohody o změně či ukončení pracovního poměru. Věnujeme se řešení situací mobbingu i bossingu (šikana na pracovišti). Věnujeme se také specifické problematice úředníků územních samosprávných celků.
  • Soudní řízení – zastupujeme klienty ve sporech o zaplacení a ve sporech o neplatnost právních jednání (např. výpovědi z pracovního poměru a okamžitého zrušení pracovního poměru).